πλούσιο δεν είναι αυτό που αποκτάται, πλούσιο είναι αυτό που υπάρχει μέσα

άτομο που έρχεται να ζήσει σε μια ξένη χώρα

ΡΕΣΙΑ-ΑΛΕΑΝΔΡΟ - ΑΥΡΑ

Συλλογή SANTA